ॐ नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे, अत्यंत ते साजिरे | माथा शेंदूर झरे वरी बरे, दुर्वांकुरांचे तुरे || ॐ Follow Us https://www.

instagram.com/pencheganpatibappa/

#marathi #marathimulgi #marathistatus #marathimulga #marathijokes #marathipost #marathimeme #marathimotivational #marathikavita